www.abasha-sakrebulo.ge - www.abasha-sakrebulo.ge - www.abasha-sakrebulo.ge - www.abasha-sakrebulo.ge

სიახლეთა არქივი
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
2018-07-06 - საკრებულოს N12 სხდომა

დღეს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N12  სხდომა გაიმართა . სხდომას უძღვებოდა საკრებულოს თავმჯდომარე მამუკა კვიტაშვილი. საკრებულოს წევრებმა განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები:

  1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                         მომხს: თ. ნოდია

  1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ოქტომბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                           მომხს: მ. ბესელია

  1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ვებ-გვერდის დებულების დამტკიცების შესახებ“.

                                                                                                            მომხს: მ. ბესელია

  1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 თებერვლის  N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                             მომხს: მ. ბესელია

  1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების, აგრეთვე 50 პროცენტზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 ივნისის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                             მომხს:დ. თოფურია

  1. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის აუდიტის სამსახურის ანგარიში 2018 წლის I კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

                                                                                                           მომხს: ზ. ცომაია

  1. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში 2018 წლის I კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

                                                                                                           მომხს:დ. ცანავა

  1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის III კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

                                                                                                            მომხს: ტ. ხოშტარია