www.abasha-sakrebulo.ge - www.abasha-sakrebulo.ge - www.abasha-sakrebulo.ge - www.abasha-sakrebulo.ge

სიახლეთა არქივი
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
2018-07-05 - საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

6  ივლისს 10:00 საათზე  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  N12 სხდომა  გაიმართება.

მის:  (უ. კაჭარავას ქ. N 1)

                                             დღის წესრიგი:           

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                         მომხს: თ. ნოდია

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ოქტომბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                           მომხს: მ. ბესელია

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ვებ-გვერდის დებულების დამტკიცების შესახებ“.

                                                                                                            მომხს: მ. ბესელია

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 თებერვლის  N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                             მომხს: მ. ბესელია

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების, აგრეთვე 50 პროცენტზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 ივნისის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                             მომხს:დ. თოფურია

 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის აუდიტის სამსახურის ანგარიში 2018 წლის I კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

                                                                                                           მომხს: ზ. ცომაია

 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში 2018 წლის I კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

                                                                                                           მომხს:დ. ცანავა

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის III კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

                                                                                                            მომხს: ტ. ხოშტარია

2018-07-05 - ბიუროს N12 სხდომა

დღეს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N24 ბიუროს სხდომა გაიმართა . სხდომას უძღვებოდა საკრებულოს თავმჯდომარე მამუკა კვიტაშვილი. ბიუროს  წევრებმა განიხილეს შემდეგი საკითხები:

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                         მომხს: გ. კუპრავა

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ოქტომბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                           მომხს: ტ. ხოშტარია

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ვებ-გვერდის დებულების დამტკიცების შესახებ“.

                                                                                                            მომხს: ტ. ხოშტარია

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 თებერვლის  N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                             მომხს: ტ. ხოშტარია

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების, აგრეთვე 50 პროცენტზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 ივნისის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                             მომხს:ტ. ხოშტარია

 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის აუდიტის სამსახურის ანგარიში 2018 წლის I კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

                                                                                                           მომხს: ტ. ხოშტარია

 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში 2018 წლის I კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

                                                                                                           მომხს:ტ. ხოშტარია

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის III კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

                                                                                                            მომხს: ტ. ხოშტარია

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის შესახებ

                                                                                                             მომხს: მ. კვიტაშვილი

 

 

   
2018-07-05 - იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომა

დღეს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომა გაიმართა. სხდომას უძღვებოდა კომისიის თავმჯდომარე  ტატიანა ხოშტარია. კომისიის წევრებმა განიხილეს შემდეგი საკითხები:

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ოქტომბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                           მომხს: ტ. ხოშტარია

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ვებ-გვერდის დებულების დამტკიცების შესახებ“.

                                                                                                            მომხს: ტ. ხოშტარია

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 თებერვლის  N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                             მომხს: ტ. ხოშტარია

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების, აგრეთვე 50 პროცენტზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 ივნისის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                             მომხს:ტ. ხოშტარია

 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის აუდიტის სამსახურის ანგარიში 2018 წლის I კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

                                                                                                           მომხს: ტ. ხოშტარია

 1. აბასის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში 2018 წლის I კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

                                                                                                           მომხს:ტ. ხოშტარია

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის III კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

                                                                                                          მომხს: ტ. ხოშტარია