www.abasha-sakrebulo.ge - www.abasha-sakrebulo.ge - www.abasha-sakrebulo.ge - www.abasha-sakrebulo.ge

სიახლეთა არქივი
SuMoTuWeThFrSa
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
2018-08-10 - საკრებულოს N14 სხდომა

დღეს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N14 სხდომა გაიმართა.

სხდომას უძღვებოდა საკრებულოს თავმჯდომარე მამუკა კვიტაშვილი.

საკრებულოს წევრებმა განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები:         

 

  1. ,, საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ“.

 

                                                                                                    მომხს: ტ.ხოშტარია

 

  1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის  ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და სამსახურების დოკუმენტების უნიფიცირებული ფორმების ტაბელის დამტკიცების თაობაზე.   

                                                                                                    მომხს: მ. ბესელია

 

  1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ“  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის N24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                                                             

                                                                                                   მომხს: მ. ბესელია

 

 

  1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის  29 სექტემრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

                                                                                               მომხს: მ. ბესელია

 

  1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში საქმისწარმოების ტიპობრივი ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1 სექტემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                          მომხს: მ. ბესელია

 

  1. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.

                                                                                                       მომხს: მ. ბესელია

 

  1. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, სასყიდლიანი უზუფრუქტის ფორმით, ფიზიკური პირისთვის გადაცემის თაობაზე აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ განკარგულების პროექტის განხილვის დაწყების თაობაზე.

                                                                                                  

                                                                                        მომხს:ა.ბოკუჩავა

 

  1. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, სასყიდლიანი უზუფრუქტის ფორმით, ფიზიკური პირისთვის გადაცემის თაობაზე აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ განკარგულების პროექტის განხილვის დაწყების თაობაზე.

                                                                                                  მომხს: ა. ბოკუჩავა

 

 

  1. აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის მეორე კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ. 

                                                                                 

                                                                                            მომხს: თ. ნოდია

 

  1.  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 2018 წლის 6 თვის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ.

 

                                                                                         მომხს: კ.გვალია