www.abasha-sakrebulo.ge - www.abasha-sakrebulo.ge - www.abasha-sakrebulo.ge - www.abasha-sakrebulo.ge

სიახლეთა არქივი
SuMoTuWeThFrSa
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
2018-08-09 - საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

10  აგვისტოს 10:00 საათზე  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  N14  სხდომა  გაიმართება.

მის:  (უ. კაჭარავას ქ. N 1)

                                             დღის წესრიგი:           

 

 1. ,, საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ“.

 

                                                                                                    მომხს: ტ.ხოშტარია

 

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის  ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და სამსახურების დოკუმენტების უნიფიცირებული ფორმების ტაბელის დამტკიცების თაობაზე.   

                                                                                                    მომხს: მ. ბესელია

 

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ“  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის N24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                                                             

                                                                                                   მომხს: მ. ბესელია

 

 

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის  29 სექტემრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

                                                                                               მომხს: მ. ბესელია

 

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში საქმისწარმოების ტიპობრივი ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1 სექტემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                          მომხს: მ. ბესელია

 

 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.

                                                                                                       მომხს: მ. ბესელია

 

 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, სასყიდლიანი უზუფრუქტის ფორმით, ფიზიკური პირისთვის გადაცემის თაობაზე აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ განკარგულების პროექტის განხილვის დაწყების თაობაზე.

                                                                                                  

                                                                                        მომხს:დ. თოფურია

 

 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, სასყიდლიანი უზუფრუქტის ფორმით, ფიზიკური პირისთვის გადაცემის თაობაზე აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ განკარგულების პროექტის განხილვის დაწყების თაობაზე.

                                                                                                  მომხს: დ. თოფურია

 

 

 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის მეორე კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ. 

                                                                                  

                                                                                            მომხს: თ. ნოდია

 

 1.  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 2018 წლის 6 თვის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ.

 

                                                                                         მომხს: ა. კვირკველია

2018-08-09 - ბიუროს N27 სხდომა

დღეს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს N28 სხდომა გაიმართა.

სხდომას უძღვებოდა საკრებულოს თავმჯდომარე მამუკა კვიტაშვილი.

ბიუროს წევრებმა განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები:

 1. ,, საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ“.

 

                                                                                                    მომხს: ტ.ხოშტარია

 

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის  ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და სამსახურების დოკუმენტების უნიფიცირებული ფორმების ტაბელის დამტკიცების თაობაზე.   

                                                                                                    მომხს: ტ.ხოშტარია

 

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ“  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის N24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                                                             

                                                                                                   მომხს: ტ.ხოშტარია

 

 

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის  29 სექტემრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

                                                                                               მომხს: ტ.ხოშტარია

 

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში საქმისწარმოების ტიპობრივი ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1 სექტემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                                          მომხს: ტ.ხოშტარია

 

 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.

                                                                                                       მომხს: ტ.ხოშტარია

 

 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, სასყიდლიანი უზუფრუქტის ფორმით, ფიზიკური პირისთვის გადაცემის თაობაზე აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ განკარგულების პროექტის განხილვის დაწყების თაობაზე.

                                                                                                   

                                                                                        მომხს:გ. კუცია

 

 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, სასყიდლიანი უზუფრუქტის ფორმით, ფიზიკური პირისთვის გადაცემის თაობაზე აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ განკარგულების პროექტის განხილვის დაწყების თაობაზე.

                                                                                                  მომხს: გ. კუცია

 

 

 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის მეორე კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ. 

                                                                                 

                                                                                            მომხს: გ.კუპრავა

 

 1.  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 2018 წლის 6 თვის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ.

 

                                                                                         მომხს: კ.კუჭუხიძე

 

 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის შესახებ.

                                                                                                   მომხს: მ.კვიტაშვილი

 

 

    
2018-08-09 - საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა

დღეს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა გაიმართა.

სხდომას უძღვებოდა კომისიის თავმჯდომარე გოდერძი კუპრავა.

კომისიის წევრებმა განიხილეს შემდეგი საკითხი:

 1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის II კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ.

 

                                                                                                              მომხს: გ.კუპრავა