www.abasha-sakrebulo.ge - www.abasha-sakrebulo.ge - www.abasha-sakrebulo.ge - www.abasha-sakrebulo.ge

სიახლეთა არქივი
SuMoTuWeThFrSa
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
2017-12-22 - აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N8 ბიუროს სხდომა

        დღეს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N8  ბიუროს  სხდომა გაიმართა. სხდომას უძღვებოდა საკრებულოს თავმჯდომარე მამუკა კვიტაშვილი .ბიუროს წევრებმა განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები:

 

1.      ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 ივნისის #16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                           მომხს. ტ. ხოშტარია

 

2.      აბაშის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ.

                                                                                           მომხს. ტ. ხოშტარია

 

3.       ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 თებერვლის #5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                          მომხს. ტ. ხოშტარია

 

4.                 ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                         მომხს. ტ. ხოშტარია

 

5.      ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                         მომხს. ტ. ხოშტარია

 

6.                 ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                        მომხს. ტ. ხოშტარია

 

7.                 ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                        მომხს. ტ. ხოშტარია

 

8.      ,, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, მუნიციპალური ქონების მართვის, ადგილობრივი მოსაკრებლის ადმინისტრირებისა და სტატისტიკის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                         მომხს. ტ. ხოშტარია

 

9.      ,, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                         მომხს. ტ. ხოშტარია

 

10.  ,, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                        მომხს. ტ. ხოშტარია

 

11.  ,, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #40  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                        მომხს. ტ. ხოშტარია

 

12.  ,, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                        მომხს. ტ. ხოშტარია

 

13.  ,, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

                                                                                       მომხს. ტ. ხოშტარია

 

14.  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით,  სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, უზუფრუქტის ფორმით ს.პ.ს. ,,დაგმარა ცანავა ხელოსანი 95”-ზე გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

                                                                                     მომხს. ტ. ხოშტარია

 

15.   აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელშეკრულების დადებაზე, რომლის ღირებულება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების 5%-ს აღემატება, თანხმობის მიცემის შესახებ.

                                                                                      მომხს.გ.კუპრავა

 

16.  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის სამსახურის ანგარიში 9 თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ.

                                                                                  მომხს.ტ.ხოშტარია

 

17.  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ანგარიში 2017 წლის 9 თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ.

                                                                                  მომხს.კ.კუჭუხიძე

 

18.  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის ანგარიში 2017 წლის 9 თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ.

                                                                                  მომხს.კ. კუჭუხიძე

 

19.  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი ,,სოციალური დახმარების გაცემის კომისიის“ ანგარიში 2017 წლის 9 თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ.

                                                                                   მომხს. კ. კუჭუხიძე

 

20.  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ანგარიში 2017 წლის 9 თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ.

                                                                                    მომხს.კ.კუჭუხიძე

21.  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის ანგარიში 2017 წლის 9 თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ

                                                                                  მომხს. შ. დარცმელიძე

 

                                                                                     

 

22.  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის შესახებ

                                                                                   მომხს. მ. კვიტაშვილი 

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N7  სხდომა ჩატარდება 25 დეკემბერს 10:00 საათზე.

     
2017-12-22 - იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომა

დღეს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ,სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომა გაიმართა. სხდომას უძღვებოდა კომისიის თავმჯდომარე ტატიანა ხოშტარია.კომისიის წევრებმა განიხილეს შემდეგი საკითხები.

1. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 ივნისის #16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მომხს. ტ. ხოშტარია
2. აბაშის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ.
მომხს. ტ. ხოშტარია
3. აბაშის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ~ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 თებერვლის #5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მომხს. ტ. ხოშტარია
4. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ~ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მომხს. ტ. ხოშტარია
5. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ~ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მომხს. ტ. ხოშტარია
6. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ~ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მომხს. ტ. ხოშტარია
7. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ~ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მომხს. ტ. ხოშტარია
8. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, მუნიციპალური ქონების მართვის, ადგილობრივი მოსაკრებლის ადმინისტრირებისა და სტატისტიკის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ~ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მომხს. ტ. ხოშტარია
9. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ~ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მომხს. ტ. ხოშტარია
10. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ~ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მომხს. ტ. ხოშტარია
11. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ~ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მომხს. ტ. ხოშტარია
12. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ~ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მომხს. ტ. ხოშტარია
13. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ~ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მომხს. ტ. ხოშტარია

14. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, უზუფრუქტის ფორმით ს.პ.ს. ,,დაგმარა ცანავა ხელოსანი 95”-ზე გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
მომხს. ტ. ხოშტარია

15. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში 9 თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ.
მომხს:ტ.ხოშტარია