სიახლეთა არქივი
SuMoTuWeThFrSa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
ვაკანსია

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის

       ბრძანება #1-002

აბაშა, 2018 წლის 12 იანვარი

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში გამარტივებული კონკურსის წესით შესავსები შრომითი ხელშეკრულებით მძღოლის პოზიციის დასაკავებლად გამარტივებული კონკურსის გამოცხადების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 61-ე მუხლის მე-3 პუნქტის `გ~ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” 83-ე მუხლის, `საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის #204 დადგენილების შესაბამისად:

                    ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 

1. გამოცხადდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში კონკურსის წესით შესავსები  შრომითი ხელშეკრულებით მძღოლის პოზიციის დასაკავებლად გამარტივებული კონკურსი  საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ   ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის მეშვეობით    (www.hr.gov.ge) დანართის შესაბამისად;

2. დაევალოს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატს  უზრუნველყოს ამ ბრძანების აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებ-გვერდზე (www.abasha-sakrebulo.ge)  გამოქვეყნება;

3. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში სენაკის რაიონულ  სასამართლოში (მისამართი სენაკი. რუსთაველის ქ. #247);

4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

                                                                                               აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მამუკა კვიტაშვილი

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში კონკურსის წესით შესავსები შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ნუსხა

N

თანამდებობა

საშტატო  ერთეული

1

მძღოლი

1