www.abasha-sakrebulo.ge - www.abasha-sakrebulo.ge - www.abasha-sakrebulo.ge - www.abasha-sakrebulo.ge

სიახლეთა არქივი
SuMoTuWeThFrSa
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
ვაკანსია
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 
ბრძანება #1-069
                                                                                  აბაშა, 2017 წლის 7 ივლისი
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში გამარტივებული კონკურსის წესით შესავსები შრომითი ხელშეკრულებით ტექნიკური მუშაკის პოზიციის დასაკავებლად გამარტივებული კონკურსის გამოცხადების თაობაზე
 
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 61-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” 83-ე მუხლის, „საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის #204 დადგენილების შესაბამისად: 
 
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
 
1. გამოცხადდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში კონკურსის წესით შესავსები შრომითი ხელშეკრულებით ტექნიკური მუშაკის პოზიციის დასაკავებლად გამარტივებული კონკურსი საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის მეშვეობით (www.hr.gov.ge) შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობაზე დანართი #1 შესაბამისად;
2. დაევალოს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატს  უზრუნველყოს ამ ბრძანების აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებ-გვერდზე (www.abasha-sakrebulo.ge)  გამოქვეყნება;
3. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში სენაკის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი სენაკი. რუსთაველის ქ. #247);
4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
 
 
 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი გ. ხოშტარია
 

დანართი №1

 

 აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში კონკურსის წესით შესავსები შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ნუსხა

 

 

N

თანამდებობა

საშტატო  ერთეული

1

ტექნიკური მუშაკი ტექნიკური უზრუნველყოფის, ელექტროტექნიკური აპარატურისა და ბუნებრივი აირით მომსახურების საკითხებში

1